MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

CONDITII SPECIFICE (ANEXA 14) pentru selectarea cadrelor didactice ce participa la etapa de pretranfer consimtit intre unitatile deinvatamant.