ROSE- Progres prin activitati centrate pe elev (PACE)

ROSE- Progres prin activitati centrate pe elev (PACE)

Perioada de derulare: 2018-2024

Valoarea grantului: 315.903 lei (70.000 euro)

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi creşterea ratei de promovare a examenului de bacalureat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1: creşterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 12%  în 4 ani, prin implicarea a 74 de elevi din categoriile dezavantajate în activități remediale, de consiliere și extracurriculare organizate și derulate prin proiect;

O2: creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 12%,  în 4 ani, prin implicarea a 74 de elevi din categoriile dezavantajate în activități remediale, de consiliere și extracurriculare organizate și derulate prin proiect;

O3: creşterea ratei de tranziţie către învăţământul terţiar și creşterea ratei inserţiei profesionale a absolvenţilor liceului cu 3%/an;

O4: cresterea numarului de calificative EXCELENT cu 3% în fiecare an la specializarea Tehnician în turism în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale N4, domeniul turism şi alimentaţie, și creşterea mediilor anuale  la acest profil cu cel puţin 1 punct până la sfârşitul proiectului;

O5: creşterea numărului de elevi care promovează examenul de bacalaureat cu medii mai mari cu 10% faţă de anul anterior, începând cu anii de proiect 2,3 şi 4;

O6: Scăderea numărului de elevi aflați în risc de corigență cu 12% in 4 ani, prin implicarea a 74 de elevi din categoriile dezavantajate în activități de tip remedial organizate în perioadele de școală, în decurs  de 4 ani;

O7. Dezvoltarea interesului pentru voluntariat, pentru artă și cultură al unui număr de a 74 de elevi din categoriile dezavantajate, prin participarea la activitățile organizate în parteneriate cu ONG-uri, la cercurile de fotografie, cinematecă și engleză, întâlniri cu personalități, precum și prin organizarea unor excursii și vizite tematice.

Activităţile principale propuse în proiect:

  1. Activități pedagogice si de sprijin:

I.1 ”Să ne pregătim pentru BAC !”(pregătire suplimentară cu elevii de clasa a XII-a din grupul țintă, la disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat)

I.2. ”Să recuperăm ce-am pierdut!”(activități  remediale suplimentare cu elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din grupul țintă, la disciplinele la care au probleme și care duc la scăderea motivației pentru învățătură sau chiar abandon școlar)

I.3 ”Aș vrea să fiu ascultat!”(activități de consiliere și integrare socio-profesională)

 II. Activități extracurriculare

II.1 Cinemateca de la școală (întâlniril lunare de vizionare a unor filme cu caracter literar, istoric sau motivațional, dar și filme realizate de către elevii din grupul țintă)

II.2. Itinerarii de licean -organizarea de excursii tematice pentru elevii din grupul țintă.

II.3  Liceenii de azi, profesioniștii de mâine ! (organizarea de vizite la universități/agențieconomici)

II.4 Biblioteca vie

II. 5. English Club

II.6. Clubul "Iubim natura”

II.7.”Ferestre spre cunoaștere”(înființarea unui club foto)

II.8. Mă implic prin voluntariat!

 

Proiectul ROSE - Vizita de studiu - Universitatea Transilvania Brasov

Proiectul ROSE -Itinerarii de licean-Alba Iulia, Sibiu