Orar Scoala Traisteni

  V A VI A VII A VIII A
8 9 10 11 12 13 14
Franceza Ed. fizica Romana Ed. tehnologica
Ed. tehnologica Romana Fizica C. civica
Engleza Ed. tehnologica Franceza Fizica
Romana Fizica Ed. tehnologica Engleza
Ed. fizica Engleza Biologie Romana
- Biologie Ed. fizica Latina
- - - -
Unitatea de invatamant Cls. a V-a Cls. a VI-a Cls. a VII-a Cls. a VIII-a
Liceul Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei 2 1 1 2
Scoala Gimnaziala “Erou inv. I. Draganescu” Traisteni 1 1 1 1
Unitatea de invatamant CP Cls. I Cls. a II-a Cls. a III-a Cls. a IV-a
Liceul Tehnologic “Carol I” Valea Doftanei 2 1 2 2 2
Scoala Gimnaziala “Erou inv. I. Draganescu” Traisteni 1 1 1 1 1
Unitatea de invatamant Grupa mica Grupa mijlocie Grupa mare Combinata
Gradinta cu PN nr 1 Tesila 1 1 1 -
Gradinta cu PN nr 2 Tesila - - - 1
Gradinta cu PN nr 3 Tesila - - - 1
Gradinita cu PN Traisteni 1 1 1 -