Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021

"Working together for a green, competitive and inclusive Europe"

 

Proiectul: PRO-VET - Dezvoltarea invatamantului tehnologic rural printr-un proiect european

Perioada de derulare: 1.09.2022-31.08.2023

Institutia coordonatoare de proiect: Liceul Tehnologic "Carol I" comuna Valea Doftanei

Institutia partenera din Romania: S.C. TOP RESORT S.R.L.

Institutia de primire din Cipru: SHIPCON LIMASSOL LIMITED

Scopul proiectului: formarea si dezvoltarea profesionala in context european a profesorilor, elevilor si reprezentantilor agentului economic, implicati in efectuarea  stagiilor de practica ale elevilor de la specializarea  Tehnician in turism.

Obiectivele propuse:

-cresterea gradului de insertie pe piata muncii a absolventilor de la specializarea Tehnician in turism, in urmatorii 2 ani, cu 30%;

- imbunatatirea abilitatilor/competentelor profesorilor liceului care predau discipline de specialitate (VET) la clasele de Turism, in proportie de 100%, incepand cu anul de implementare al proiectului;

- imbunatatirea competentelor de tutorat in proportie de 100% pentru agentul economic partener in proiect si de 90% pentru ceilalti agenti economici cu care liceul are colaborari pentru stagiile de practica, incepand cu anul de implementare al proiectului.

- imbunatatirea rezultatelor invatarii obtinute in stagiile de practica la agentii economici pentru cel putin 85% dintre elevii liceului de la clasele de Turism, comparativ cu anii anteriori.

-implementarea a cel putin doua CDL-uri pe domeniul turism adaptate la nivel european, in urmatorii doi ani dupa terminarea proiectului;

Un numar de 5 profesori si 5 persoane de la agentul economic partener au participat la vizita de studiu in perioada 28.11-2.12.2022 in Limassol, Cipru. 70 de elevi vor avea stagii de pregatire practica in domeniul Turismului imbunatatite ca urmare a cunostintelor dobandite in timpul vizitei.

Activitatile la care au participat profesorii au fost:

- vizitarea scolii gazda- un liceu cu profil turism din zona;

- observarea directa a modului cum se realizeaza stagiile de pregatire practica ale elevilor de la scoala gazda;

- desfasurarea unor activitati specifice in cadrul unitatilor turistice la care elevii efectueaza stagiile de pregatire practica incluzand activitati din domeniul: agentiilor de turism, gastronomiei, hotelier.

- analiza unor documente specifice: planuri de afaceri, firme de exercitiu, jurnale de practica ale elevilor, ghiduri de evaluare, documente de evidenta contabila, rapoarte de gestiune.

Activitatile observate au vizat modul cum elevii aflati in stagiile de pregatire practica abordeaza:

- Activitatile  la restaurante (observarea factorilor care determină și influențează calitatea produselor și a serviciilor, caracteristicile  de calitate,  verificarea calității produselor și serviciilor, marcarea, etichetarea și ambalarea produselor, respectarea drepturilor consumatorilor )

- Activitatile la hoteluri (clasificarea si caracteristicile  unităţilor de cazare, baza tehnico-materială din unităţile de cazare, activităţi fizice specifice unităţilor de turism şi alimentaţie,  elemente de microclimat optim)

- Activitatile  din agentia de turism (studierea cererii turistice si a concurentei pe piata, stabilirea variantei optime de calatorie pentru client, determinarea pretului produselor turistice,  recomandarea apelarii la un anumit tip de aranjament turistic, colaborarea agenției de turism cu prestatorii de servicii turistice, intocmirea corespondentei cu partenerii externi)

Rezultatele invatarii preconizate a fi obtinute de cadrele didactice, reprezentantii agentului economic si elevi, ca urmare a participarii personalului la vizita de studiu din proiect sunt:

- Competente profesionale in domeniul turismului dobandite de elevi, profesori si agenti economici, la nivel european;- Jurnalele de practica ale elevilor si ghidurile de evaluare;

- Cunostinte despre practici, politici si sisteme de educatie din alta tara, Cipru.

- Abilitati de comunicare, imbunatatirea competentelor lingvistice si promovarea diversitatii lingvistice a Uniunii Europene. - Europass Mobility Document si certificatele de participare  pentru profesori si reprezentantii agentului economic partener.

Rezultatele proiectului: 

- ghiduri de evaluare si 3 jurnale de practica pentru clasele a IX-a, A X-a si a XI-a- termen iunie 2023;

-2 CDL-uri care includ stagii de practică îmbunătățite, pentru clasele a IX-a, A X-a - termen august 2023;

- un acord de parteneriat scoala-operatori economici care conține specificații tehnice ECVET, termen august 2023;

- minidicționar de cuvinte și expresii folosite in turism, romana-engleza.

Beneficiile proiectului sunt: dezvoltarea competentelor profesionale, imbunatatirea eficientei la locul de munca, dezvoltarea competentelor profesionale si antreprenoriale ale elevilor prin dobandirea de noi abilitati şi competente tehnice, imbunatatirea sanselor de acces pe piata muncii in domeniul Turismului, elaborarea si promovarea unei oferte educationale adaptata la nivel local si regional,implementarea unor CDL-uri de nivel  european adaptate nevoilor locale.

Rezultatele proiectului in format pdf:

- Ghid de evaluare clasa a IX-a

Ghid de evaluare clasa a X-a

- Ghid de evaluare clasa a XI-a

- Jurnal de practica, clasa a IX-a

Jurnal de practica, clasa a X-a

Jurnal de practica, clasa a XI-a

- CDL, clasa a IX-a

- CDL, clasa a X-a

- Acord parteneriat cu specificatii ECVET

- Minidictionar de cuvinte și expresii folosite in turism, romana-engleza

    

 

        

 

   

    

Nota: Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014-2021. Continutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflecta opinia oficiala a Operatorului de Program, a Punctului National de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informatiile si opiniile exprimate reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului/autorilor.