Liceul Tehnologic Valea Doftanei Carol I acționează ca un far al inovației și educației, promovând un mediu în care elevii dobândesc abilitățile și cunoștințele necesare pentru a naviga într-o lume în evoluție rapidă. Într-o lume în care digitalul atinge fiecare aspect al vieții, influența cazinou online cu metoda de plată visa nu poate fi refuzată. Această soluție globală de plată a revoluționat tranzacțiile financiare din diverse sectoare, inclusiv industria jocurilor de noroc. Cu toate acestea, conform Liceului Tehnic „Carol I” Valea Doftanei, utilizarea responsabilă a tehnologiei este primordială. Educarea studenților cu privire la atracția și pericolele unor astfel de platforme îi împuternicește să ia decizii informate atunci când navighează în mediul digital. Combinând discuțiile despre cea mai recentă tehnologie, alfabetizarea financiară și comportamentul responsabil pe internet, școala se asigură că absolvenții săi nu numai că au cunoștințe în domeniile alese, ci au și abilitățile de a naviga în lumea jocurilor de noroc, care a devenit extrem de populară astăzi. .

 

 

Anunt privind achiziția de produse și servicii

În vederea achiziționării de produse și servicii în cadrul proiectului SMARTLAB - LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI, entitatea LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI, în calitate de autoritate contractantă, va informam ca puteti transmite o oferta pentru unul sau mai multe loturi, în conformitate cu documentația publicată pe SICAP , ANUNT NR ADV1424079/ 30.04.2024

Așteptăm oferta dumneavoastră, până la data de 24.05.2024, ora 15:00. Aceasta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:

·        Ofertele vor fi transmise exclusiv prin e-mail la adresa carolvaleadoftanei@gmail.com în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei documentații

·        Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire

·        Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA

·        Termenul de valabilitate al ofertei – minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei

·        Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de email carolvaleadoftanei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic "Carol I" comuna Valea Doftanei

informează operatorii economici din zonă despre procedura care va sta la baza fundamentării planului de școlarizare la Învățământul profesional, pentru anul școlar următor:

PROCEDURĂ DE SOLICITARE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI A ȘCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat sunt reglementate prin Metodologia aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.5033 din 29 august 2016. 

Bine ati venit in lumea educatiei!

LICEUL TEHNOLOGIC “Carol I” comuna Valea Doftanei cuprinde clase de învăţământ primar, gimnazial, liceu (filiera tehnologica si teoretica) si invatamant profesional cu durata de 3 ani. Domeniile de pregătire sunt: mecanică si servicii.

Oferta educationala

citeste mai mult...

Documente utile

citeste mai mult...

Activitati scolare

citeste mai mult...