Profesionalizarea carierei didactice

            

 OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică,

Adresa 2495/DGIP/21.04.2021 în temeiul căreia inspectoratele școlare au transmis deciziile de înființare a bazelor de practică

pedagogică la nivelul județului/municipiului București, precum și Nota ME de avizare școli nr. 22/POCU_ 146587/08.06. 2021

de validare a BPP-urilor la nivelul județelor/municipiului București.